< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

Karo Intressenter AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.