< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

Karo Intressenter AB äger cirka 66,5 procent av de utestående aktierna i Karo Pharma Aktiebolag efter utgången av den slutliga acceptfristen

För mer information, klicka här.