Om EQT AB Group

EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med en 25-årig historia av att investera i, utveckla och äga bolag, med ett dokumenterat ”track record” av attraktiv och stabil avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier. EQT förvaltar och rådger flera specialiserade investeringsfonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning och framtidssäkra företag.

EQT har tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. Alla affärssegment följer ett ansvarsfullt förhållningssätt, en digital omstruktureringsagenda och en tematisk investeringsstrategi.

EQT har sedan starten 1994 varit en pionjär på den privata investeringsmarknaden. Som ett av de första private equitybolagen i Nordeuropa har EQT expanderat geografiskt, skapat en global och väldiversifierad bas av Fondinvesterare samt framgångsrikt utvecklade strategier inom till exempel Infrastructure, Real Estate, Ventures och Credit, samt etablerat nya investeringsstrategier som till exempel Public Value. Idag har EQT AB-Koncernen kontor i 15 länder på tre kontinenter med cirka 675 heltidsanställda.

EQT:s väletablerade plattform, förmåga att skapa stabil och attraktiv avkastning, långsiktiga relationer med Fondinvesterare, tillsammans med sin unika kultur, värderingar och varumärke har bidragit till att EQT har kunnat ta in cirka 62 miljarder euro i kapitalåtaganden sedan grundandet.

EQT AB-koncernen omfattar EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, som inkluderar entiteter som rådger EQT-fonderna samt general partners och fondförvaltare av EQT-fonderna.

Till följd av en strukturell omorganisation under 2012, förvaltas och styrs alla EQT-fonder som etablerats sedan dess i en av tre jurisdiktioner (Storbritannien, Nederländerna eller Luxemburg). Fondförvaltaren och General Partner-entiteter till sådana EQT-fonder ägs direkt eller indirekt av EQT AB som en del av EQT AB koncernen. EQT-fonder som etablerats före 2012 förvaltas och styrs från Guernsey. De general partners-enheter som ansvarar för förvaltningen av sådana fonder innehas av CBTJ Financial Services B.V. (”CBTJ”). CBTJ ägs av ett antal Partners och SEP Holdings B.V., som i sin tur är Partnerägt. EQT VI etablerades 2011 och förvaltas inte av EQT AB-koncernen. Koncernen har dock rätt till intäkter från EQT VI.