Finansiell Rapportering

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa stabil attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

 

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följaktligen att kvartalsvisa fullständiga finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling kommer EQT att publicera kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaqs vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande). Q1 och Q3 rapporter ska inkludera:

 

-AUM per affärssegment

-% investerat i EQT Infrastructure IV och EQT VIII

-Aggregerad utveckling i utvalda fonder (EQT Infrastructure II-IV och EQT VI-VIII)

-Antal heltidsanställda

-Periodens händelser


Därutöver kommer även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive balans- och resultaträkningar och ytterligare information med relevans för investerare att publiceras. EQT kommer även att publicera en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

EQT AB:s Redogörelse för första kvartalet 2020

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2019

EQT AB:s Redogörelse för fjärde kvartalet 2019

EQT AB:s Redogörelse för tredje kvartalet 2019

Läs mer

Aktieinformation

Information om EQT AB Group
Aktieinformation

Pressmeddelanden

Senaste uppdateringarna från EQT AB Group
Pressmeddelanden

Finansiell Kalender

Kommande händelser
Finansiell Kalender och Events