Finansiell Rapportering

Information om EQT AB:s finansiella rapportering

EQT AB-koncernen har en långsiktig affärsmodell med utgångspunkt i ett åtagande gentemot dess fondinvesterare att investera kapital, driva värdeskapande och skapa konsekvent attraktiv avkastning på 5 till 10 års sikt. Koncernens finansiella modell påverkas främst av storleken på det avgiftsgenererande förvaltade kapitalet, värdeutvecklingen i EQT-fonderna samt koncernens förmåga att rekrytera och behålla kompetens.

Koncernen verkar på en marknad driven av långsiktiga trender och anser följdaktligen att kvartalsvisa finansiella rapporter har begränsad relevans för investerare. För att ge marknaden relevant och ändamålsenlig information om koncernens utveckling publicerar EQT kvartalsredogörelser med väsentlig operativ information relevant för verksamhetens utveckling (med Nasdaq:s vägledning för upprättande av delårsredogörelse i beaktande).

Därutöver publiceras även en halvårsrapport och en bokslutskommuniké inklusive finansiella rapporter och ytterligare information med relevans för investerare. Slutligen publiceras även en årsredovisning inklusive hållbarhetsrapportering.

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2020

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2020 offentliggörs tisdagen den 26 januari 2021 omkring klockan 07:00. EQT kommer att hålla en telefonkonferens klockan 08:30 för att presentera EQT AB:s Bokslutskommuniké på engelska, följt av en frågestund.

En presentation och videolänk till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängligt på den här sidan från tidpunkten då Bokslutskommunikén för 2020 publiceras.

För att delta per telefon, ring 08 856 642 651, ange konferens-id 57773166, minst 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

EQT AB:s Redogörelse för tredje kvartalet 2020

Halvårsrapport 2020

EQT AB:s redogörelse för andra kvartalet 2020

EQT AB:s Redogörelse för första kvartalet 2020

EQT AB:s Bokslutskommuniké 2019

EQT AB:s Redogörelse för fjärde kvartalet 2019

EQT AB:s Redogörelse för tredje kvartalet 2019

Läs mer

Aktieinformation

Information om EQT AB Group
Aktieinformation

Pressmeddelanden

Senaste uppdateringarna från EQT AB Group
Pressmeddelanden

Finansiell Kalender

Kommande händelser
Finansiell Kalender och Events