Finansiell Kalender och Event

Datum Event  
23 januari 2020                                      Kvartalsredogörelse Q4 2019, 
RapportPresentationAudiocastTranskribering
 
12 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019,
Rapport, Presentation, Audiocast, Transkribering
 
3-6 april 2020 Årsredovisning 2019, 
EQT AB Årsredovisning 2019 (pdf),
Digital EQT AB Årsredovisning 2019
 
6-23 april 2020 Tyst period  
24 april 2020 Kvartalsredogörelse Q1 2020, 
Rapport, PresentationAudiocastTranskribering
 
8 juni 2020 Årsstämma 2020  
2 juli-15 juli 2020 Tyst period  
16 juli 2020 Kvartalsredogörelse Q2 2020  
17 juli-19 augusti 2020 Tyst period  
20 augusti 2020 Halvårsrapport 2020  
21 oktober 2020 Kvartalsredogörelse Q3 2020  
26 januari 2021 Bokslutskommuniké januari-december 2020  

Event

Datum Event Talesperson
14 november 2019               SEB Real Estate & Financials Conference, Presentation (pdf) 
Åsa Riisberg, Head of Shareholder Relations
8 januari 2020                                                SEB Nordic Seminar 2020, Presentation (pdf)
Caspar Callerström, COO
19 March 2020 Allmän updatering och svar på frågor, bland annat kring COVID-19 pandemin, Telefonkonferens , Transkribering
Christian Sinding, CEO and Managing Partner, Caspar Callerström, COO, and Kim Henriksson, CFO