Position
Styrelseledamot

Invald
Juli 2014

Född
1959

Nationalitet
Svensk

Utbildning
Ekonomie kandidatexamen från University of Denver med inriktning Hotelladministration. International Bachaloria från American School i Leysin

Aktieägande i bolaget
-

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
I förhållande av större aktieägare: Nej

Andra befattningar
Styrelseordförande i The Grand Group Aktiebolag, Wallenberg Foundations AB, Aktiebolaget Nya Grand Hotel, 1538 FDRY SWEDEN AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande, Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete, Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap, och Berit Wallenbergs Stiftelse. Styrelseledamot i Atlas Copco Aktiebolag, Scania CV Aktiebolag, SCANIA Aktiebolag, Foundation Administration Management Sweden AB, Racingbolaget i Sverige AB, SAMF Sweden AB, KAK Event AB, Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för forskning och utbildning, Drottning Silvias Stiftelse för forskning och utbildning, och Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning. Styrelsesuppleant i Campus X Centrum AB, Campus X Design AB, Campus X Bostäder AB, Power Racing Team i Dalarna AB, Campus X Utbildning AB, Brännbart AB, Campus X i Umeå AB, J.A.P. Capital Stockholm AB, E-PWR AB och Power Racing Management i Dalarna AB.

Tidigare befattningar
Styrelseordförande i W Capital Management AB. Styrelseledamot i Investor AB, JOAKER AB, Slutplattan DYBOL 98477 AB, FAM AB, Aleris Group AB och Sirela Sweden AB. Styrelsesuppleant i Nottin AB, Thisbe AB och Lyngåsa Kennel & Jaktvårds Aktiebolag