Position
Styrelseledamot

Invald
Juni 2020

Född
1970

Nationalitet 
Kanadensisk och tysk

Utbildning
Kandidatexamen i ekologi från University of Calgary, kandidatexamen i kemiteknik från University of Alberta, magisterexamen i kemiteknik från University of Calgary och doktorsexamen i affärsteknik från Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland

Aktieägande i bolaget
7380 aktier

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
I förhållande av större aktieägare: Ja

Andra befattningar
Styrelseledamot i Dunlop, Global Head of Sustainability & Environment, Health och Safety på Signify

Tidigare befattningar
-