Position
Styrelseledamot

Invald
Augusti 2013

Född
1955

Nationalitet
Svensk

Utbildning
Kandidatexamen i rättsvetenskap från Lunds universitet. MBA, INSEAD, Fontainebleau

Aktieägande i bolaget
-

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
I förhållande av större aktieägare: Ja

Andra befattningar
Styrelseledamot i DeLaval Holding AB, Swede Ship Marine AB, Alfa Laval AB, Excillum Aktiebolag, Skarpfaxe AB, Tetra Laval Group, Östekonomiska institutet, Pellficure Pharmaceuticals Inc. och Islero Investments AG.

Tidigare befattningar
Styrelseledamot i Ronnie Peterson AB