Position
Styrelseledamot

Invald
Juni 2020

Född
1962

Nationalitet 
Fransk och grekisk

Utbildning
Magisterexamen inom finans och beskattning från University Pantheon Sorbonne

Aktieägande i bolaget
-

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Ja
I förhållande av större aktieägare: Ja

Andra befattningar
Deputy Chief Executive Officer på Société Générale och ansvarig för kontrollfunktionerna (Risk, Finance och Compliance) samt Corporate & Social Responsibility, Diversity och Inclusion

Tidigare befattningar
-