Position
Styrelseordförande 

Invald
Januari 2012

Född
1960

Nationalitet
Svensk

Utbildning
Ekonomie kandidatexamen från Linköpings universitet med inriktning ekonomisk analys samt redovisning och finansiering. Studier vid Management Development Program vid Harvard Business School.

Aktieägande i bolaget
52 322 636 aktier indirekt via Qarlbo Associates SA

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Nej
I förhållande av större aktieägare: Nej

Andra befattningar
Styrelseledamot i Pop House Sweden AB och EQT Partnership Association

Tidigare befattningar
Styrelseordförande och styrelseledamot i EQT Partners Aktiebolag