Position
Styrelseordförande 

Invald
Januari 2012

Född
1960

Nationalitet
Svensk

Utbildning
Ekonomie kandidatexamen från Linköpings universitet med inriktning ekonomisk analys samt redovisning och finansiering. Studier vid Management Development Program vid Harvard Business School.


Aktieägande i bolaget
52 322 636 aktier1

1Avser aktieinnehav efter erbjudandet av aktier i samband med noteringen av EQT AB (publ):s aktier på Nasdaq Stockholm och under förutsättning att övertilldelningsoptionen i erbjudandet utnyttjats till fullo.

Oberoende
I förhållande till Bolaget och företagsledning: Nej
I förhållande av större aktieägare: Ja

Andra befattningar
Styrelseledamot i Pop House Sweden AB och EQT Partnership Association

Tidigare befattningar
Styrelseordförande och styrelseledamot i EQT Partners Aktiebolag