Revisorer

KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2011 och valdes vid årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020.

Tomas Forslund (född 1965) är ansvarig revisor. Tomas Forslund är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

KPMG AB:s kontorsadress är Vasagatan 16, 101 27 SE-101 27, Sverige.