Position
VD och Managing Partner sedan januari 2019. Anställd inom EQT sedan 1998

Född
1972

Nationalitet
Svensk

Andra befattningar
Styrelseledamot i Vidsjaa AS, Baggins AG och EQT Partnership Association

Tidigare befattningar
Styrelseledamot i XXL ASA

Aktieägande i bolaget
31 241 385 stamaktier

Utbildning
Kandidatexamen i Commerce, with Distinction, University of Virginia 1994

Erfarenhet
Christian Sinding började på EQT Partners 1998 och kom då närmast från AEA Investors Inc., ett ledande amerikanskt private equity-bolag. Innan dess arbetade Christian som analytiker hos Bowles Hollowell Conner & Co. investment bankers i USA.

Christian har arbetat på EQT Partners kontor i Stockholm, München och Köpenhamn och var ansvarig över etablerandet av Oslo-kontoret 2007. Han har varit drivande i ett antal investeringar inklusive Plantasjen, Symrise, Gambro, Vaasan & Vaasan, Findus, ISS, XXL och InFiber.

Christian ingår i EQTs Executive Committee och är styrelseordförande för Equity Partners investeringskommitté.