Position
Vice VD. COO sedan februari 2017. Anställd inom EQT sedan 1997

Född
1973

Nationalitet
Svensk

Andra befattningar
Styrelseordförande i EQT Partners Aktiebolag, Brookite Real Estate 2 AB, Brookite Infrastructure 4 AB och Brookite Equity 8 AB. Styrelseledamot i Kramerica Industries AB och EQT Partnership Association.

Aktieägande i bolaget
30 429 355 stamaktier

Tidigare befattningar
Styrelseledamot i Scandic Hotels Aktiebolag, Scandic Hotels Group AB, Scandic Hotels Holding AB och Balder Sunstorm AB. Styrelsesuppleant i Trill Capital AB.

Utbildning
Studier i finansiell ekonomi och international business vid Handelshögskolan i Stockholm

Erfarenhet
Caspar Callerström började på EQT samtidigt som han studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Från 2007 till 2013 var Caspar  Head of EQT Equity i Stockholm. Han var samtidigt medlem i Equity Partners Investeringskommitté.