Aktiekapitalets Utveckling

Tabellen visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2016

 
     

Antal Aktier        

       

Aktiekapital (SEK)     

 

Datum                         

 Händelse   

Förändring 
i antal preferensaktier

Förändring 
i antal stamaktier

Förändring i antal C-aktier

Antal preferensaktier 
efter transaktionen

Antal stamaktier
efter transaktionen 

Antal C-aktier efter transaktionen

Förändring

Totalt              

2017-03-08 

Nyemission 1

4 900

 -

 -

4 900

6 172 840

 -

49,00

61 777,40

2018-03-02

Nyemission 2

1 500

 -

 -

6 400

6 172 840

 -

15,00 

61 792,40

2019-01-18

Minskning av aktiekapital 3 

-200

 -

 -

6 200

6 172 840

 -

-2,00

61 790,40

2019-01-25

Nyemission 4

-

209 475

 -

6 200

6 382 315

 -

2 094,75

63 885,15

2019-01-25

Nyemission 5

-

894 130 

 -

6 200

7 276 445 

 -

8 941,30

72 826,45

2019-01-25

Apportemission 6

-

4 120 370 

 -

6 200

11 396 815 

 -

41 203,70

114 030,15

2019-04-23

Nyemission 7

-

404 376

 -

6 200

11 801 191

 -

4 043,76

118 073,91

2019-04-30

Apportemission 8 

-

982 669

 -

6 200

12 783 860

 -

9 826,69

127 900,60

2019-06-30

-

-

-

 -

6 200

12 783 860

 -

-

127 900,60

2019-07-24

Apportemission 9

-

879 630

6 200

13 663 490

8 796,30

136 696,90

2019-07-24 

Minskning av aktiekapital 10 

-5 000 000 

6 200

8 663 490

 -

-50,000

86 696,90

2019-07-24

Fondemission

-

 -

 -

6 200

8 663 490

 -

43,348,45

130 045,35

2019-07-29

Minskning av aktiekapital 11

-6 200

 -

 -

6 200

8 663 490

 -

-93

129 952,35

2019-07-29

Fondemission

 -

 -

-

8 663 490

 -

86 504 974,65

86 634 900  

2019-07-29

Uppdelning (1:100)

-

857 685 510

 -  -

866 349 000 

 -

86 634 900

2019-09-24

Nyemission 
i samband med Erbjudandet

86 634 900

-

-

952 983 900

8 663 490

95 298 390

2019-11-14

Nyemission inom ramen för EQT Share Program

-

-

8 663 490

-

952 983 900

8 663 490

866 349

96 164 739

1) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 0,01 kr per aktie, vilket motsvarar 0,0001 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
2) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 0,01 kronor per aktie, vilket motsvarar 0,0001 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
3) Ändamålet med minskningen var återbetalning med 2 kronor till aktieägare. 
4) Betald genom kvittning av fordran. Teckningskursen uppgick till 1 255, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019
5) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 1 255, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019. Ledande befattningshavare som tecknade siig var Jussi Saarinen (20 994 aktier), Anna Wahlström (10 497 aktier) och Conni Jonsson genom Qarlbo Associates SA (75 364 aktier.
6) Betald med apportegendom som upptogs till 2 611 674 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 0,63 kronor per aktie och 0,0063 per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
7) Betald kontant. Teckningskursen uppgick till 1 225, 19 kronor per aktie, vilket motsvarar 12,25 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
8) Betalt med apportegendom som upptogs till 1 337 372 122,29 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar cirka 1 360,96 kronor per aktie och 13,61 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes under 2019.
9) Betald med apportegendom som upptogs till 335 095,22 kronor i Bolagets balansräkning, vilket motsvarar 0,38 kronor per aktie och 0,0038 kronor per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. aktier) som genomfördes under 2019.
10) Ändamålet med minskningen var återbetalning med 50 000 kronor till aktieägare.
11) Ändamålet med minskningen var att göra en överföring till reservfonden med 93 kronor.