EQT AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

God investerings- och exitaktivitet under året

Läs mer här

Finansiell Kalender

Datum för kommande händelser och offentliggöranden
Finansiell Kalender och Event

Pressmeddelanden

Senaste uppdateringar och nyheter från EQT AB Group
Pressmeddelanden

Aktieinformation

Information om EQT AB aktien
Aktieinformation

Aktieägarkontakt

Åsa Riisberg
Partner och Head of Shareholder Relations
Phone +46 70 143 23 42
asa.riisberg@eqtpartners.com

Pawel Wyszynski
Shareholder Relations Officer
Phone +46 72 987 36 44
pawel.wyszynski@eqtpartners.com

Mediakontakt

EQT Media Kontakt
Tel: +46 8 506 55 334
press@eqtpartners.com

International Media Contact
Greenbrook Communications 
Tel: +44 20 7952 2000