Filters applied:  #EQT Mid Market Europe
  1. EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman och bildar en av Sveriges största IT-driftleverantörer

    EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman i ny grupp – bildar väsentligt större IT-driftleverantör EQT:s ambition är att driva fortsatt tillväxt och stärka gruppens service- och kunderbjudande, både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv Jörgen Qwist, VD för DGC, tillträder som...

  2. EQT combines Candidator and DGC IT Services – creates new managed IT services provider

    EQT combines Candidator and DGC IT Services to form a new group – creating a substantially larger managed IT services provider EQT to support continued growth and further strengthen the customer service offering, both organically and through select add-on acquisitions Jörgen Qwist, CEO of DGC,...