Erbjudandehandling avseende Roar BidCo ABs kontantbud till aktieägarna och Konvertibelinnehavarna i Recipharm AB (publ) offentliggjord

#Press Release #Recipharm

För mer information, klicka här.