< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

Karo Intressenter AB offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag

För mer information, klicka här.