EQT AB finansiell kalender

EQT AB kommer att publicera finansiell information på följande datum:

23 januari 2019                                      Kvartalsredogörelse Q4 2019  
12 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019  
3-6 april 2020 Årsredovisning 2019  
24 april 2020 Kvartalsredogörelse Q1 2020  
8 juni 2020 Årsstämma 2020  
16 juli 2020 Kvartalsredogörelse Q2 2020  
20 augusti 2020 Halvårsrapport 2020  
21 oktober 2020 Kvartalsredogörelse Q3 2020  
26 januari 2021 Bokslutskommuniké januari-december 2020  

Datumet för tillkännagivandet av Kvartalsredogörelse oktober – december 2019 har ändrats från 24 januari till 23 januari.

Kontakt
Nina Nornholm, Head of Communications 070-855 03 56
EQT Press Office, [email protected] 08-506 55 334

Om EQT
EQT är en differentierad och global investeringsorganisation med ett 25-årigt ”track record” av stabil avkastning fördelat på olika geografier, sektorer och strategier. Med ett starkt varumärke och en tydlig företagskultur, förvaltar och rådger EQT flera specialiserade fonder och andra investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att skapa attraktiv avkastning till fondernas investerare.

EQT:s talangbas och nätverk utgör grunden för en unik process för värdeskapande och en tematisk investeringsstrategi med målet att framtidssäkra företag, generera stabil avkastning och bidra till en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har rest mer än EUR 62 miljarder sedan starten och har idag cirka EUR 41 miljarder i förvaltat kapital i 20 aktiva fonder fördelat på tre affärssegment – Private Capital, Real Assets och Credit. EQT är ledande i privatmarknaden med djup expertis inom ansvarsfullt och långsiktigt ägarskap, bolagsstyrning, operativ förbättring, digitalisering och hållbarhet. EQT har kontor i 15 länder i Europa, Asien & Oceanien och Nordamerika, och har mer än 675 medarbetare.

EQT AB Group avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar juridiska personer som rådger EQT-fonder samt general partners och EQT-fonders fondförvaltare.

Mer information: www.eqtgroup.com
Följ EQT på: twitter and linkedin