< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

Anders Lönner och Per-Anders Johansson har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera det offentliga kontanterbjudandet som EQT VIII offentliggjorde den 29 oktober 2018

För mer information, klicka här