< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

EQT VIII offentliggör genom Karo Intressenter AB ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag

För mer information, klicka här.