Filters applied:  #Torghatten
  1. EQT Infrastructure V fremsetter tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA gjennom HATI BidCo AS med anbefaling fra styret i Torghatten ASA

    23. desember 2020: EQT Infrastructure V-fondet ("EQT Infrastructure") og Torghatten ASA ("Torghatten" eller "selskapet") kunngjør i dag at HATI BidCo AS ("Budgiver") vil lansere et tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Torghatten gjennom et kontanttilbud ("Tilbudet"). Torghatten ble grunnlag...

  2. EQT Infrastructure V launches offer to acquire all outstanding shares in Torghatten ASA through HATI BidCo AS with recommendation of Board of Directors of Torghatten ASA

    23 December 2020: EQT Infrastructure V fund ("EQT Infrastructure") and Torghatten ASA ("Torghatten" or “the Company”) today announced that HATI BidCo AS (the “Offeror”) will launch an offer to acquire all outstanding shares in Torghatten through a voluntary cash offer (the “Offer”). Founded in...