Filters applied:  #EQT Mid Market
  1. EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman och bildar en av Sveriges största IT-driftleverantörer

    EQT-ägda Candidator och DGC IT-drift går samman i ny grupp – bildar väsentligt större IT-driftleverantör EQT:s ambition är att driva fortsatt tillväxt och stärka gruppens service- och kunderbjudande, både organiskt och genom selektiva tilläggsförvärv Jörgen Qwist, VD för DGC, tillträder som...

  2. EQT combines Candidator and DGC IT Services – creates new managed IT services provider

    EQT combines Candidator and DGC IT Services to form a new group – creating a substantially larger managed IT services provider EQT to support continued growth and further strengthen the customer service offering, both organically and through select add-on acquisitions Jörgen Qwist, CEO of DGC,...

  3. 殷拓收购Clinical Innovations, LLC

    殷拓收购了Clinical Innovations, LLC。Clinical Innovations是全球领先的一次性医疗器械制造商,其产品专注于妇产科领域,受到众多医生的好评。 殷拓将采取一系列措施继续加快Clinical Innovations的发展,主要措施包括:利用殷拓在医疗器械行业的已有经验;增加投资推动核心产品进入美国以外的国际市场;以及继续推出受临床医师欢迎的新产品。 殷拓今天宣布,已收购了Clinical Innovations的多数股权。Clinical Innovations是全球领先的一次性医疗器械制造商,其产品专注于妇产科领域,受到众多医生的好评。...